ศาลจังหวัดธัญบุรี
Thanyaburi Provincial Court
News
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดธัญบุรี (ก.ย. 2564) ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์และมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดธัญบุรี (ก.ย. 2564) ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดธัญบุรี (ห้องประชุมผ่านระบบ Google Meet Conference) ประกาศศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) (16 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564) (ฉบับที่ 45) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดธัญบุรี (ก.ย. 2564)

* คลิกที่ภาพประกาศฯด้านบน เพื่อเข้าชมข้อมูลรายละเอียดล่าสุด *

ศาลจังหวัดธัญบุรี เปิดให้บริการยื่นฟ้องคดีต่อศาลในรูปแบบ DriveThru

แนะนำศาลยุติธรรม
D-Court หรือ ศาลดิจิทัล คืออะไร
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดธัญบุรี

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี
การยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวและคำร้องอุทรรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
โดยวิธีทางออนไลน์ผ่านระบบ CIOS


 


 


 


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image