ศาลจังหวัดธัญบุรี
Thanyaburi Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) (สิงหาคม 2564) (ฉบับที่ 42) ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดธัญบุรี (ก.ค. 2564) ประกาศศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - ๑๙) (12-30 กรกฎาคม 2564) (ฉบับที่ 41) ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์และมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดธัญบุรี (ก.ค.2564) ประกาศศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID - ๑๙) (กรกฎาคม 2564) (ฉบับที่ 37)


* คลิกที่ภาพประกาศฯด้านบน เพื่อเข้าชมข้อมูลรายละเอียดล่าสุด *

ศาลจังหวัดธัญบุรี เปิดให้บริการยื่นฟ้องคดีต่อศาลในรูปแบบ DriveThru

แนะนำศาลยุติธรรม
D-Court หรือ ศาลดิจิทัล คืออะไร
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดธัญบุรี

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี
การยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวและคำร้องอุทรรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
โดยวิธีทางออนไลน์ผ่านระบบ CIOS


 


 


 


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image