ศาลจังหวัดธัญบุรี
Thanyaburi Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี