ศาลจังหวัดธัญบุรี
Thanyaburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดธัญบุรี

ตารางนัดและการจองคิวการประชุมทางจอภาพ ศาลจังหวัดธัญบุรี

  >>>     แจ้งจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีฯทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                     2. นัดสืบพยานทางจอภาพฯทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                    3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวการนัดประชุมผ่านจอภาพฯ และขอให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โดยตรงด้วยทุกครั้ง
                    เนื่องจากห้องประชุมทางจอภาพ (Video Conference) ศาลจังหวัดธัญบุรี เป็นห้องพิจารณาคดีประจำขององค์คณะผู้พิพากษา 

: ศูนย์นัดความ ติดต่อคุณพรรณิสา  บินอูมา  โทร  0 2904 1495-6  ต่อ 101    โทรสาร 0 2577 4446

 

  ขั้นตอนการใช้งาน   


image เอกสารแนบ